van last naar lust

In het kader van het project Fosfaat Retour werden in eerste instantie door het projectteam een 21 tal oplossingsrichtingen geformuleerd hoe fosfaat terug in de kringloop te brengen. Op 20 maart 2014 werd te Breda, samen met de klankbordgroep, dit aantal terug gebracht naar een 7 tal sporen waarvan verwacht wordt dat er kans van slagen is en dat er bedrijfseconomisch potentie is. De 7 sporen worden hierna kort beschreven.

Slim Schakelen

Fossiele energie voorraden zoals olie, aardgas en kolen zijn eindig. Een omschakeling naar een biobased economy is derhalve noodzakelijk. Diverse bedrijven, onder anderen in West Brabant, zijn hier mee aan de slag. Doel is het winnen van energie en producten uit biomassa. Door cascaderingsketens slim in te richten kan fosfaat geoogst worden.

Verantwoord Ondernemen

Op dit moment wordt diermeel meegestookt  in kolencentrales. Dat is jammer want diermeel bevat veel fosfaat wat zo met de as van de kolen als vulstof naar de wegenbouw afgevoerd wordt en dus uit de fosfaatkringloop verdwijnt. Beter is het om diermeel in een dedicated oven te verbranden waardoor de fosfaat uit de assen terug te winnen is.

Zure vergisting

Vergisting van mest verloopt in de volgende stappen. Hydrolyse – fermentatie – (verzuren) – acetogenese – methanogenese. De vraag is of de fermentatie fase voldoende zuur is of voldoende zuur te maken is dat fosfaat in oplossing gaat. Als dat het geval is dan kan relatief eenvoudig fosfaat onder andere in de vorm van struviet geoogst worden.

Innovatieve oplossingen

Onder druk hydrolyseren, superkritisch vergassen, pyrolyse zijn technieken om biomassa of afvalstromen mee te verwerken en in nuttige stromen om te zetten. Het is belangrijk om tijdens het ontwerp van deze technieken en de installaties die hiervan het resultaat zijn rekening te houden met de mogelijkheden om fosfaat te winnen.

Champost

Champost is een aantrekkelijke bodemverbeteraar. Echter door het hoge fosfaat gehalte vaak een product wat in Nederland niet gebruikt kan worden omdat veel bodems voor fosfaat verzadigd zijn. Door de fosfaat uit de champost te winnen wordt de champost waardevoller.

Biomassa kachel groot

Het verbranden van gedroogde mest als energiebron is zo oud als de weg naar Rome. Het verbranden van kippenmest om elektriciteit te produceren is gangbaar. Verbranden van mest van runderen en varkens op grote schaal staat in de kinderschoenen. De assen zijn rijk aan fosfaat en kunnen als grond- of meststof benut worden.

Biomassa kachel klein

Het verbranden van gedroogde mest als energiebron is zo oud als de weg naar Rome. Het verbranden van kippenmest om elektriciteit te produceren is gangbaar. Verbranden van mest van runderen en varkens op kleine schaal staat in de kinderschoenen. De assen zijn rijk aan fosfaat en kunnen als grond- of meststof benut worden.

 

Als we de komende 50 tot 100 jaar in staat zijn om een zeer groot deel van het fosfaat terug te winnen uit alle beschikbare afvalstromen dan nog zullen de beschikbare hoeveelheden een fractie zijn van de hoeveelheid die we nu jaarlijks uit de fosfaatmijnen delven.  Er is dus meer nodig om een massale hongersnood in de verre toekomst te bestrijden. Het volgende filmpje laat zien uit welke hoek van de biologie hulp te verwachten is.

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb